English English
Time&Space
Машинска опрема
Пристапни терминали
Регистрациски терминали
Читачи на картички
Идентификациски картички
Биометриска идентификација
Машинска архитектура
Програмска опрема
Контрола на пристап
Kонтрола на посетители
Пресметка на работно време
Собирање податоци
Програмска архитектура
Регистрација преку web
Управување со отсуства
Интеграција со плати
Audit Log
Visual Space Manager
Biometric Administration Portal
Mobile Time
Пописи
Хотелски системи
Frontman
Zebra опрема
Datamax печатари
myHours.com
Намали текстЗголеми текст
Барај:
Search
напредно пребарување »

Biometric Administration Portal (BAP) е веб-базирана апликација која овозможува управување со отпечаток од прст во рамките на Time&Space системот. Biometric Administration Portal овозможува запишување и дистрибуција на шаблони кон читачите. 
Бидејќи е веб-базирана апликација, овозможува запишување и управување на отпечатоци од прсти на локално ниво во уредот. Почетна конфигурација на уредите се прави преку засебна апликација развиена од страна на производителот на уредите.

Biometric Administration Portal (BAP) се карактеризира со:

  • Целосно веб ориентиран за поголема мобилност и флексибилност
  • Сеопфатно управување на шаблоните со отпечатоци
  • Можат да се користат и постоечките отпечатоци од прсти
  • Во моментов ги поддржува сите Bioscrypt 4G/4G Lite уреди со IP конекција
Испрати до пријател  
Верзија за печатење  

 

Подрачја на примена  l  Решенија  l  За корисници  l  За нас  l  Контакт