English English
Time&Space
Машинска опрема
Пристапни терминали
Регистрациски терминали
Читачи на картички
Идентификациски картички
Биометриска идентификација
Машинска архитектура
Програмска опрема
Контрола на пристап
Kонтрола на посетители
Пресметка на работно време
Собирање податоци
Програмска архитектура
Регистрација преку web
Управување со отсуства
Интеграција со плати
Audit Log
Visual Space Manager
Biometric Administration Portal
Mobile Time
Пописи
Хотелски системи
Frontman
Zebra опрема
Datamax печатари
myHours.com
Намали текстЗголеми текст
Барај:
Search
напредно пребарување »

Time & Space " Database Audit and Transaction Logging " (DATL) е модул за следење на сите записи извршени во Time & Space базата на податоци. За секоја промена во Time & Space базата на податоци, овој модул ги зачувува информациите како запис во Audit log базата на податоци. Во оваа база се зачувуваат следните податоци:

  • типот на активност (вметнување, бришење или ажурирање), 
  • што е изменето,
  • кој ги направил измените, 
  • кога се направени измените, 
  •  од која локацијата во мрежата се направени измените. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATL е опционален модул за Time & Space. Доаѓа заедно со алатка за надзор, интегрирана во Time & Space Manager. Алатката им овозможува на администраторите да ги следат:

  • историјата на промени во базата на податоци, хронолошки, 
  • историјата на промени на еден запис и
  • регистрираните записи филтрирани по датум, време, име на корисник, мрежна локација, тип на активност и/или име на табелата во базата на податоци.
Испрати до пријател  
Верзија за печатење  

 

Подрачја на примена  l  Решенија  l  За корисници  l  За нас  l  Контакт