English English
Time&Space
Машинска опрема
Пристапни терминали
Регистрациски терминали
Читачи на картички
Идентификациски картички
Биометриска идентификација
Машинска архитектура
Програмска опрема
Контрола на пристап
Kонтрола на посетители
Пресметка на работно време
Собирање податоци
Програмска архитектура
Регистрација преку web
Управување со отсуства
Интеграција со плати
Audit Log
Visual Space Manager
Biometric Administration Portal
Mobile Time
Пописи
Хотелски системи
Frontman
Zebra опрема
Datamax печатари
myHours.com
Намали текстЗголеми текст
Барај:
Search
напредно пребарување »

Во речиси секоја организација податоците кои се собрани со системот за регистрација на работното време се користат директно или индиректно за пресметка на плати. Во системот за пресметка мора да бидат префрлени  прецизно, точно и ажурно со што се намалуваат и трошоците како производ на автоматизација на процесот. Сепак, нивото и сложеноста на барањата за интеграција се разликуваат во голема мера од организација до организација. За некои од нив е доволен едноставен експорт на податоците од Time & Space во Excel. За оние кои бараат понапредна интеграција, вистинското решение е PIF - Payroll Integration Framework.

Основни карактеристики на PIF:

  • едноставен кориснички интерфејс,
  • вградена формули и формати за пресметка,
  • моќни извештаи и експорт на податоци,
  • можност за проширување на функционалностите со помош на додатоци (plug-ins),
  • можност за комбинирање на додатоците за извештаи, експорт и пресметка,
  • едноставна имплементација и управување (WebPIF).
Испрати до пријател  
Верзија за печатење  

 

Подрачја на примена  l  Решенија  l  За корисници  l  За нас  l  Контакт