English English
Time&Space
Машинска опрема
Пристапни терминали
Регистрациски терминали
Читачи на картички
Идентификациски картички
Биометриска идентификација
Машинска архитектура
Програмска опрема
Контрола на пристап
Kонтрола на посетители
Пресметка на работно време
Собирање податоци
Програмска архитектура
Регистрација преку web
Управување со отсуства
Интеграција со плати
Audit Log
Visual Space Manager
Biometric Administration Portal
Mobile Time
Пописи
Хотелски системи
Frontman
Zebra опрема
Datamax печатари
myHours.com
Намали текстЗголеми текст
Барај:
Search
напредно пребарување »

Клучна задача на програмскиот модул Event Collector е преносот на податоци од регистрациските терминали во заедничката база на податоци. Покрај тоа, Event Collector ги регистрира и сите други настани поврзани со комуникацијата внатре во системот, а на терминалите им испраќа кориснички разбирливи параметри кои им овозможуваат автономна работа. Оддалечените терминали ги поврзуваме модемски по пат на телефонска линија со автоматски повик во зададени термини. За приклучување на оддалечените терминали може да се користи интранет мрежна врска (доколку истата постои).

Во основа постојат три верзии на модулот Event Collector и тоа за Oracle Server, Microsoft MSSQL Server и MSDE (MSSQL Desktop Engine, бесплатна лиценца).

За самостојна работа постои верзија Stand Alone (Event Collector SA) која работи со текстуални датотеки.

Постојат и посебни верзии на модулот Event Collector наменети за поврзување со IBM платформи преку MQ Series и две верзии наменети за поврзување со SAP R/3 (преку датотеки или директно).

 

Испрати до пријател  
Верзија за печатење  

 

Подрачја на примена  l  Решенија  l  За корисници  l  За нас  l  Контакт