English English
Time&Space
Пописи
Хотелски системи
Frontman
Zebra опрема
Мобилни компјутери
Таблет компјутери
Безжични мрежи
Баркод читачи
Машинска опрема
LS2200
LS4208
LS4278
CS1504
LS9208
LS7708
LS3578
MT2070
LS3408
DS3578
DS4208
DS6707
DS9808
Микро киоск
Datamax печатари
myHours.com
Намали текстЗголеми текст
Барај:
Search
напредно пребарување »

Проекциски ласерски баркод читач, читање рачно (линиско) или hands-free (во сите насоки – omni-directional), растојание на читање: од 0 до 22.9cm, 123 Scan програмски пакет, при читање во сите насоки: 1500 scans/s, при линиско: 75 scans/s, овозможува промена на податоците пред праќањето во централната база (ADF), наменет е за малопродажба, аптеки, библиотеки, употреблив кога на пултот има мал простор, издржува пад од 1.2m височина.

SSLS9208 - Zebra LS9208 проекциски баркод читач PS2

Нов Zebra проекциски баркод читач. Негови главни карактеристики се: брзина на читање (растер 100 линии) multiple – флексибилен interface, 123Scan, типка за избор на начин на читање (проекциски или линиски). Мали димензии, можност за рачно читање, не зафаќа многу простор на пултот и се наоѓа покрај касите од различни продавници со голема фреквенција на читање. Во цената е вклучен и PS2 кабелот. 

SSLS9208USB - Zebra LS9208 проекциски баркод читач USB

Нов Zebra проекциски баркод читач. Негови главни карактеристики се: брзина на читање (растер 100 линии) multiple – флексибилен interface, 123Scan, типка за избор на начин на читање (проекциски или линиски). Мали димензии, можност за рачно читање, не зафаќа многу простор на пултот и се наоѓа покрај касите од различни продавници со голема фреквенција на читање. Во цената е вклучен и USB кабелот.

SSLS9208RS - Zebra LS9208 проекциски баркод читач RS232

Нов Zebra проекциски баркод читач. Негови главни карактеристики се: брзина на читање (растер 100 линии) multiple – флексибилен interface, 123Scan, типка за избор на начин на читање (проекциски или линиски). Мали димензии, можност за рачно читање, не зафаќа многу простор на пултот и се наоѓа покрај касите од различни продавници со голема фреквенција на читање. Во цената се вклучени и напојувањето и RS232 кабелот.

Испрати до пријател  
Верзија за печатење  

 

Подрачја на примена  l  Решенија  l  За корисници  l  За нас  l  Контакт