English English
Time&Space
Пописи
Хотелски системи
Frontman
Zebra опрема
Datamax печатари
Машинска опрема
Термални печатари
Термал-трансфер рибони
Етикети за термални печатари
Програмска опрема
NiceLabel
myHours.com
Намали текстЗголеми текст
Барај:
Search
напредно пребарување »

Термал-трансфер рибоните се користат кај Datamax и другите принтери. Има повеќе видови рибони со различни димензии. Нудиме рибони на водечките светски производители – Datamax и Armor.

DM227100 - GPR рибон 114,3mm (4,5") 360m/r

Термал-трансфер рибони на основа на восок примерни за широка употреба. Обезбедуваат висок квалитет на печатење на различни видови хартиени етикети. Ширината на рибонот од 114,3 mm е соодветна за етикети со идентична или помала ширина.

DM227102 - GPR рибон 76,2mm (3") 360m/r

Термал-трансфер рибони на основа на восок примерни за широка употреба. Обезбедуваат висок квалитет на печатење на различни видови хартиени етикети. Ширината на рибонот од 76,2 mm е соодветна за етикети со идентична или помала ширина.

DM227103 - GPR рибон 50,8mm (2") 360m/r  

Термал-трансфер рибони на основа на восок примерни за широка употреба. Обезбедуваат висок квалитет на печатење на различни видови хартиени етикети. Ширината на рибонот од 50,8 mm е соодветна за етикети со идентична или помала ширина.

DM222700 - SDR рибон 114,3mm (4,5") 360m/r (за SYN етикети)

Термал-трансфер рибони на основа на смола примерни за печатење на пластифицирани или метализирани (синтетички) етикети за означување во индустриска околина. Ширината на рибонот од 114,3 mm е соодветна за етикети со идентична или помала ширина.

DM222703 - SDR рибон 50,8mm (2") 360m/r (за SYN етикети)

Термал-трансфер рибони на основа на смола примерни за печатење на пластифицирани или метализирани (синтетички) етикети за означување во индустриска околина. Ширината на рибонот од 50,8 mm е соодветна за етикети со идентична или помала ширина.

Испрати до пријател  
Верзија за печатење  

 

Подрачја на примена  l  Решенија  l  За корисници  l  За нас  l  Контакт