English English
Time&Space
Машинска опрема
Пристапни терминали
Регистрациски терминали
Читачи на картички
Идентификациски картички
Биометриска идентификација
Машинска архитектура
Програмска опрема
Контрола на пристап
Kонтрола на посетители
Пресметка на работно време
Собирање податоци
Програмска архитектура
Регистрација преку web
Управување со отсуства
Интеграција со плати
Audit Log
Visual Space Manager
Biometric Administration Portal
Mobile Time
Пописи
Хотелски системи
Frontman
Zebra опрема
Datamax печатари
myHours.com
Намали текстЗголеми текст
Барај:
Search
напредно пребарување »

Mobile Time е апликација за паметни телефони (Android, iOS), која им овозможува на корисниците на системот Time&Space извршување на најважните дневни активности преку нивните мобилни уреди. Системскиот администратор може многу едноставно да им овозможи на постојните корисници на Time&Space Web да ги прошират своите можности на своите мобилни уреди. Активностите кои бараат брз одговор, на овој начин се на располагање веднаш и секаде. Паметната автентикација овозможува пристап до Spica Mobile Time од мобилни уреди – од паметни телефони или од таблети.

 

Mobile Time овозможува управување со работното време на вработените каде и да се наоѓате. Раководителите лесно можат да пристапат до ажурните податоци за присутност, дневните и седмичните извештаи во реално време. Прегледот на барањата за отсутност и одговорот на истите со употребата на Spica Mobile Time е многу поедноставно и попрактично. Раководителите имаат на располагање низа извештаи, извештаи за прекршување на работното време, дневни/седмични извештаи, како и пресметка на податоци.

 

Апликацијата поддржува читање на QR кодови или RFID картички (ISO14443 - Mifare classic, Mifare ultralight) и NFC, и на тој начин овозможува едноставно евидентирање на присутност на групи вработени. Раководителот едноставно врши избор на настан (доаѓање, заминување, болнички излез....) и ги отчитува картичките на присутните вработени. Оваа функционалност е овозможена дури и кога не постои поврзаност на мрежа – без пристап до сервер.


Mobile Time е апликација која им овозможува на вработените и на другите Time&Space корисници пристап до личните податоци за регистрациите на работно време во секое време и секаде. На располагање е пристап до дневни, седмични и месечни извештаи, податоци за регистрации, ажурно салдо на часови и годишен одмор за одбран датум. Сите податоци се јасно и интуитивно прикажани преку графички извештаи.

 

Со доделување на соодветни права, корисниците на мобилните уреди можат лесно да се регистрираат со избор на конкретен настан. Доколку уредот при регистрација не е приклучен на мрежа, податоците можат да се чуваат локално и се пренесуваат во системот Time&Space кога мрежата ќе биде достапна.
Корисниците преку своите мобилни уреди можат да достават барање за целодневна отсутност. Во рамките на Time&Space Approval Workflow, барањето се доставува до непосредниот претпоставен кој е одговорен за одобрувањето. Одобрението или одбивањето на барањето автоматски се бележи во Time&Space и на тој начин исчезнува потребата од дополнителна администрација.

Испрати до пријател  
Верзија за печатење  

 

Подрачја на примена  l  Решенија  l  За корисници  l  За нас  l  Контакт