English English
Time&Space
Машинска опрема
Пристапни терминали
Регистрациски терминали
Читачи на картички
Идентификациски картички
Биометриска идентификација
Машинска архитектура
Програмска опрема
Контрола на пристап
Kонтрола на посетители
Пресметка на работно време
Собирање податоци
Програмска архитектура
Регистрација преку web
Управување со отсуства
Интеграција со плати
Audit Log
Visual Space Manager
Biometric Administration Portal
Mobile Time
Пописи
Хотелски системи
Frontman
Zebra опрема
Datamax печатари
myHours.com
Намали текстЗголеми текст
Барај:
Search
напредно пребарување »

Visual Space Manager (VSM) модулот обезбедува графичко следење на настаните (регистрации, аларми, врати) во рамките на Time&Space системот. Архитектонските планови може да се користат како позадини за просторна ориентација. 
За секој настан може да се постави аудио и визуелна индикација во реално време и приказ на информации како што се име, слика, тип на настан и статус. 
Во прилог на визуелизација на настаните, Visual Space Manager исто така поддржува и управување со алармите (на пример: пожар, упад, отворена врата) и управување со вратите. Ако е вклучена и опцијата “Camera Integration” , имаме интеграција со “SeeTec” видео безбедносниот систем. “SeeTec” видео безбедносниот систем овозможува поддршка за повеќе видови модели на камери и вграден “SeeTec” плеер.

Испрати до пријател  
Верзија за печатење  

 

Подрачја на примена  l  Решенија  l  За корисници  l  За нас  l  Контакт