English English
Time&Space
Машинска опрема
Пристапни терминали
Регистрациски терминали
Читачи на картички
Идентификациски картички
Биометриска идентификација
Машинска архитектура
Програмска опрема
Контрола на пристап
Kонтрола на посетители
Пресметка на работно време
Собирање податоци
Програмска архитектура
Регистрација преку web
Управување со отсуства
Интеграција со плати
Audit Log
Visual Space Manager
Biometric Administration Portal
Mobile Time
Пописи
Хотелски системи
Frontman
Zebra опрема
Datamax печатари
myHours.com
Намали текстЗголеми текст
Барај:
Search
напредно пребарување »

Time&Space WebDOG е модул наменет за едноставна регистрација на вработените преку web browser. Овозможува 'online' регистрација таму каде поставувањето на класичен регистрациски терминал е несоодветно (пр. заради трошоци, мал број корисници, краток период на употреба).

WebDOG овозможува едноставно поставување и одржување, посебно кога станува збор за просторно дисперзиран систем. 

  • со употреба на Time&Space WebTS Configuration Utility може на едно место да се дефинира кој може да го користи овој модул и кои настани можат да се регистрираат,
  • на локацијата каде се користи WebDOG потребно е да се има само Internet/Intranet врска и web browser.

Корисникот се идентификува со своето корисничко име и лозинка. 

Доколку е потребно, може да се обезбеди и поригорозна идентификација и тоа со употреба на читач на картички или биометриски уред.

 

 

 

 

Корисникот го одбира настанот.

 

 

 

 

 

 

 

Откако корисникот ќе го одбере настанот, следи автоматско одјавување од системот.

При одјавувањето, корисникот е информиран за тековното салдо и преостанатите денови од годишен одмор. 

Испрати до пријател  
Верзија за печатење  

 

Подрачја на примена  l  Решенија  l  За корисници  l  За нас  l  Контакт