English English
Time&Space
Машинска опрема
Пристапни терминали
Регистрациски терминали
Читачи на картички
Идентификациски картички
Биометриска идентификација
Машинска архитектура
Програмска опрема
Контрола на пристап
Kонтрола на посетители
Пресметка на работно време
Собирање податоци
Програмска архитектура
Регистрација преку web
Управување со отсуства
Интеграција со плати
Audit Log
Visual Space Manager
Biometric Administration Portal
Mobile Time
Пописи
Хотелски системи
Frontman
Zebra опрема
Datamax печатари
myHours.com
Намали текстЗголеми текст
Барај:
Search
напредно пребарување »

Програмската опрема на системот Time&Space претставува модерна, модуларна основа која на корисникот му овозможува избор на оние компоненти кои му се потребни во одреден момент со можност за подоцнежна надградба. Системот може да биде во потполност централизиран и да ја обедини контролата на пристап со евиденцијата на работно време. Покрај тоа, можат да бидат и два и повеќе одвоени системи со обединет interface и со стандардизиран начин на употреба.

Апликацијата уште од самиот почеток е заснована како стандарден производ со континуиран развој кој се темели на желбите на корисниците од една страна и развојот на нови технологии и платформи на друга страна. На тој начин ги зголемуваме можностите на апликацијата и нејзината употребливост (брзина на работа, ефикасност).

За работа со податоци системот се потпира на технологија на релациски бази со пристап клиент/сервер. На корисникот му се достапни две подеднакви верзии за Oracle Server и Microsoft SQL Server .

За помали инсталации (до 5 корисници) може да се користи MSDE (SQL Desktop Engine) или MS SQL Express Edition кој претставува бесплатна верзија на MSSQL, а се заедно може да се користи на само еден компјутер.

Отвореност

Системот може да се прошири со произволен степен на контрола на пристап (пристапни профили, пристапни распореди, аларми, посетители, рецепција). Базата на податоци може да биде централизирана или системите можат да бидат физички одвоени. За сместување на податоците поддржуваме Microsoft SQL Server и Oracle Server. За помали системи се нуди и верзија за која не се потребни наведените сервери. Сите три верзии нудат бројни можности на поврзување на податоците со други апликации и платформи.

Испрати до пријател  
Верзија за печатење  

 

Подрачја на примена  l  Решенија  l  За корисници  l  За нас  l  Контакт