English English
Time&Space
Машинска опрема
Пристапни терминали
Регистрациски терминали
Читачи на картички
Идентификациски картички
Биометриска идентификација
Машинска архитектура
Програмска опрема
Контрола на пристап
Kонтрола на посетители
Пресметка на работно време
Собирање податоци
Програмска архитектура
Регистрација преку web
Управување со отсуства
Интеграција со плати
Audit Log
Visual Space Manager
Biometric Administration Portal
Mobile Time
Пописи
Хотелски системи
Frontman
Zebra опрема
Datamax печатари
myHours.com
Намали текстЗголеми текст
Барај:
Search
напредно пребарување »

Модулот Рецепција (Front Space) е наменет за евиденција и контрола на посетители. Овој систем работи исклучиво врз основа на издадена привремена идентификациска картичка. Сите податоци за посетителот, за посетениот и пристапните настани се регистрираат во системот. Доколку е потребно, модулот Рецепција може да се користи само како список - потсетник за посетите без дополнителни функции на контрола на пристап.

Испрати до пријател  
Верзија за печатење  

 

Подрачја на примена  l  Решенија  l  За корисници  l  За нас  l  Контакт