English English
Time&Space
Машинска опрема
Пристапни терминали
Регистрациски терминали
Читачи на картички
Идентификациски картички
Биометриска идентификација
Машинска архитектура
Програмска опрема
Контрола на пристап
Kонтрола на посетители
Пресметка на работно време
Собирање податоци
Програмска архитектура
Регистрација преку web
Управување со отсуства
Интеграција со плати
Audit Log
Visual Space Manager
Biometric Administration Portal
Mobile Time
Пописи
Хотелски системи
Frontman
Zebra опрема
Datamax печатари
myHours.com
Намали текстЗголеми текст
Барај:
Search
напредно пребарување »

Една од нашите главни предности е можноста за интегрирање на широк спектар различни читачи и технологии. Директно поддржуваме пет значајни RFID технологии: Indala ("P" линија), HID, H4000 ("H" линија ), Mifare и Legic. Другите RFID решенија како што се Cotag, Keri и слични можеме да ги обезбедиме по желба на корисникот.

Indala "P" линија


Во "P" линијата нудиме технологија на водечкиот светски производител Indala, САД. "P" линијата ја претставува нашата главна понуда на читачи PXR и IDP картички со најголем квалитет.

PXR10 – Читач на безконтактни картички, во облик "wave", 12cm

Минијатурен, модуларен и компактен безконтактен (RF) читач на идентификациски картички. Соодветен за вградување или за самостојна монтажа. Домет на читање 12 cm.

 

PXR20 – Читач на безконтактни картички, во облик "wave", 30cm

Модуларен и компактен безконтактен (RF) читач на идентификациски картички. Соодветен за самостојна монтажа. Домет на читање 30 cm.

 

PXR60 – Читач на безконтактни картички, во облик "arch", 70cm

Читач на безконтактни (RFID) идентификациски картички. Заради поголемиот домет соодветен е за употреба на паркиралишта. Куќиштето е робусно и отпорно на атмосферски влијанија или вандализам. Соодветен е за монтажа и на отворено. Дометот на читање е 70 cm.

PXRK10 – Читач на безконтактни картички со тастатура, 12 cm

Надворешен безконтактен читач со тастатура, стандарден домет на читање (10cm).

 


HID читачи


HID е број 1 производител на безконтактни читачи во светот. Од втората половина на 2006 Шпица постепено ги усвојува HID читачите како свој прв избор. Шпица ги поддржува двете генерации на HID производи, Classic (125kHz) и iClass (безконтактна smart картичка). Classic линијата се продава како "C" линија (CXR читачи and IDC картички) and iClass линијата како "I" линија (IXR читачи and IDI картички).

IXR10 – Безконтактен читач HID iCLASS R10, домет до 80mm

Криптиран трансфер на податоци помеѓу картичката и читачот преку користење на безбедносни алгоритми. Напреден систем за управување со клучеви за да се намали ризикот од дупликат картички. Домет на читање до 80mm со iCLASS картичка, до 35mm со iCLASS клуч, до 50mm со Mifare картичка. Тенкиот облик на IXR10 читачот е одличен за инсталација на метална рамка или на друго место каде има просторно ограничување за инсталација.

IXR30 – Безконтактен читач HID iCLASS R30, домет до 100mm

Криптиран трансфер на податоци помеѓу картичката и читачот преку користење на безбедносни алгоритми. Напреден систем за управување со клучеви за да се намали ризикот од дупликат картички. Домет на читање до 100mm со iCLASS картичка, до 50mm со iCLASS клуч, до 60mm со Mifare картичка.

IXR90 – Безконтактен читач HID iCLASS R90, домет до 45cm

Криптиран трансфер на податоци помеѓу картичката и читачот преку користење на безбедносни алгоритми. Напреден систем за управување со клучеви за да се намали ризикот од дупликат картички. Домет на читање до 450mm со iCLASS картичка, до 230mm со iCLASS клуч. iCLASS читачот со голем домет е идеален за инсталации кои вклучуваат контрола на паркинг и апликации кои бараат читање со долг домет.

IXRK40 – Безконтактен читач со тастатура HID iCLASS RK40, 10cm

Криптиран трансфер на податоци помеѓу картичката и читачот преку користење на безбедносни алгоритми. Напреден систем за управување со клучеви за да се намали ризикот од дупликат картички. Домет на читање до 100mm со iCLASS картичка, до 35mm со iCLASS Key, до 50mm со Mifare картичка. IXRK40 е iCLASS читач со интегрирана тастатура за верификација на идентитет со внес на PIN број.

H4000 "H" линија

Во "H" линијата нудиме алтернативна линија на читачи и картички кои се базираат на H4000 генеричката технологија. “H" линијата опфаќа производи кои се финансиски поповолни.

HXR07 - Безконтактен читач H4000, домет до 80 mm

HXR20 - Безконтактен читач H4000, домет до 20 cm

HXR60 - Безконтактен читач H4000, домет до 60 cm

HXRK18 - Безконтактен читач H4000, интегрирана тастатура, 18 cm

Mifare читачи


Mifare е RFID технологија на smart картички која е наједноставна и најпопуларна за имплементација. Работи на фрекфенција од 13,56 MHz и нуди домет на читање до 40 cm.

FXR05 – Безконтактен читач, Mifare, 5cm

Read-only модел. Го исчитува единствениот сериски број на картичката. Во согласност со ISO14443-A, Data/Clock протоколот.

 


FXRS05
– Безконтактен читач, Mifare, со сигурносен клуч

Read-only модел. Го исчитува единствениот сериски број на картичката или приватниот ID заштитен со сигурносен клуч. Во согласност со ISO14443-A, Data/Clock протоколот.

 

Legic читачи


Legic е RFID технологија на Швајцарската фирма со исто име (www.legic.com). Работи на фрекфенција од 13,56 MHz. Вклучува повеќе напредни сигурносни принципи кои се сврстуваат меѓу најдобрите решенија со висока сигурност. Нуди домет на читање до 70 cm.

LXR206 – Безконтактен читач, Legic Advant

Безконтактен читач за контрола на пристап Legic Advant. Изведба за ѕидна монтажа. Стандарди: Legic, ISO14443A, ISO15693. Протоколи: Wiegand, Data/C.lock (ABA), RS232.

 

 


Други читачи


BSR10 – Режен читач на бар код

Робусен режен читач на идентификациски картички со бар код, метална изработка, соодветен за самостојна монтажа или за вградување. Можност за читање на бар код заштитен од копирање.

MSR40 – Читач на магнетни картички, робусен

Робусен режен читач на идентификациски картички со магнетен запис, метална изработка, соодветен за самостојна надворешна монтажа.

 


Испрати до пријател  
Верзија за печатење  

 

Подрачја на примена  l  Решенија  l  За корисници  l  За нас  l  Контакт