English English
Time&Space
Пописи
Хотелски системи
Frontman
Програмска опрема
Собирање нарачки
Унапредување на продажбата
Амбулантна продажба
Технички карактеристики
Zebra опрема
Datamax печатари
myHours.com
Намали текстЗголеми текст
Барај:
Search
напредно пребарување »

Само летимичен поглед на полиците во било која продавница ќе ни покаже колку се важни продажните промотивни активности. Поголем дел производи се со ист висок квалитет и дизајн, затоа новиот пристап на продажна промоција е неопходен ако сакаме нашиот производ да биде забележан. Од мноштвото фактори кои можат да претставуваат предност пред конкуренцијата ќе споменеме само некои: позиционирање на производот на полиците, соодветна количина производи, начин на кој е поставен, итн. Нема сомнение дека трговскиот претставник е идеален за собирање податоци потребни за постигнување на саканиот ефект. Frontman системот е флексибилен и со него можете сосема самостојно да одлучите дали сакате да имплементирате продажни промотивни задачи како независна активност или ќе ги комбинирате со останатите рутински задачи, како што е испораката и внесот на нарачките. Овој модул Ви овозможува планирање на продажните промотивни активности, одржување и оптимална фрекфенција на посетите, моментален пренос на податоците во одделот за планирање и генерирање исцрпни извештаи потребни за стратешко планирање.

Кои се предностите?

  • Разбирлива информација за брзите промени на пазарот – внимателно планираните акции заедно со група вообичаени или специфични прашања на кои треба да се одговори на лице место, овозможуваат редовно пратење на состојбата.
  • Рамномерно распоредена грижа за клиентите – фреквенцијата на посетите е податок кој е автоматски вклучен во Вашата процедура на планирање, така ниту еден клиент нема да биде запоставен.
  • Прецизно и брзо планирање и стратешки одлуки - исцрпните извештаи и компаративните анализи на собраните податоци се клучна алатка во тешко предвидливиот пазар.
Испрати до пријател  
Верзија за печатење  

 

Подрачја на примена  l  Решенија  l  За корисници  l  За нас  l  Контакт