English English
Time&Space
Пописи
Хотелски системи
Frontman
Програмска опрема
Собирање нарачки
Унапредување на продажбата
Амбулантна продажба
Технички карактеристики
Zebra опрема
Datamax печатари
myHours.com
Намали текстЗголеми текст
Барај:
Search
напредно пребарување »

Системот Frontman се темели на најновите технологии на машинска и програмска опрема. Може да се опише како брз, едноставен и ефикасен. Негова главна структурна карактеристика е модуларноста која овозможува индивидуално прилагодување на барањата на секој корисник.

Системот Frontman се состои од следниве модули:

 • Frontman PC и Frontman Admin
  Стационарниот модул на Frontman ги покрива сите функции кои не ги поддржува постојниот ERP систем, кои секако треба да се обработат во канцеларија. Покрај продажната рута и групите на артикли кои се многу едноставни за обработка, со Frontman PC и Frontman Admin модулите може да се управува со сите системски административни функции.
 • Frontman Communicator
  Овој модул се грижи за преносот на податоци на рачниот терминал. Размената на податоци помеѓу персоналниот компјутер и рачниот терминал се одвива преку GSM/GPRS модеми или непосредно преку сериска врска или наменско подножје.
 • Frontman Mobile
  Овој модул ја опслужува апликацијата која работи на рачниот терминал и го води корисникот чекор по чекор преку распоредот на задачи на интуитивен и разбирлив начин. Апликацијата е изработена на начин кој му овозможува на корисникот пристап до сите потребни информации во секој момент и истовремено занемарување на непотребните информации.
 • Frontman Bridge
  Овој модул се грижи за преносот на податоци на ERP системот. Секој документ кој е активиран на рачниот терминал мора да дојде до ERP или WMS системот. ERP го вкнижува документот, WMS мора да ги направи сите потребни акции за да го заклучи доставувањето на нарачката. Frontman Bridge е interface помеѓу системот Frontman и другите системи.
Испрати до пријател  
Верзија за печатење  

 

Подрачја на примена  l  Решенија  l  За корисници  l  За нас  l  Контакт