English English
Time&Space
Пописи
Хотелски системи
Frontman
Програмска опрема
Собирање нарачки
Унапредување на продажбата
Амбулантна продажба
Технички карактеристики
Zebra опрема
Datamax печатари
myHours.com
Намали текстЗголеми текст
Барај:
Search
напредно пребарување »

Амбулантната продажба е важен елемент на успешната продажба за многу компании, а посебно во прехранбената индустрија. Возачот на возилото опремен со рачен терминал и интегриран печатар несомнено е во голема предност пред конвенционалните добавувачи и тоа заради побрза, попрецизна и пред се флексибилна услуга. Многумина ќе се сложат дека флексибилноста е таа што ја прави разликата. Да се биде флексибилен, значи да се има пристап до критичните податоци во реално време, да се има соодветна алатка за претворање на суровите податоци во разбирлива информација и веднаш да се даде на користење. Frontman базата на податоци во рачниот терминал содржи голем број податоци за сите клиенти кои мора да бидат посетени на определената рута, вклучувајќи и кратка историја на продажните трансакции. Сите собрани податоци при посетата на клиентот се внесени на местото на настанот, што овозможува да се генерираат потврди, фактури и слични документи за време на трансакцијата. Тие податоци со помош на GSM модем можат веднаш да се испратат во централниот систем за натамошна обработка и употреба.

Кои се предностите? 

  • внес на податоците и печатење на документите на местото на настанот – административните задачи се поедноставени и можат побрзо да бидат извршени, продавачите на терен можат повеќе време да му посветат на купувачот.
  • побрзата и полесна процедура при испораката отвора простор за експанзија без дополнителни вложувања
  • Намалени трошоци преку флексибилноста во планирањето на рутите, точни трансакции и попродуктивна обработка на вратената стока.
Испрати до пријател  
Верзија за печатење  

 

Подрачја на примена  l  Решенија  l  За корисници  l  За нас  l  Контакт