English English
Time&Space
Машинска опрема
Пристапни терминали
Регистрациски терминали
Читачи на картички
Идентификациски картички
Биометриска идентификација
Машинска архитектура
Програмска опрема
Контрола на пристап
Kонтрола на посетители
Пресметка на работно време
Собирање податоци
Програмска архитектура
Регистрација преку web
Управување со отсуства
Интеграција со плати
Audit Log
Visual Space Manager
Biometric Administration Portal
Mobile Time
Пописи
Хотелски системи
Frontman
Zebra опрема
Datamax печатари
myHours.com
Намали текстЗголеми текст
Барај:
Search
напредно пребарување »

Управувањето со отсуствата вообичаено претставува работа со многу хартиени документи, доцнење при внес во евиденцијата, неажурност на податоците и со сето наведено преставува извор на грешки. Сето ова едноставно се избегнува со користење на модулот Time & Space Approval Workflow кој ви овозможува:

  • скратување на времетраењето и поедноставување на процесот на добивање одобрение за отсуство,
  • преглед на планираните отсутности во реално време,
  • автоматско одобрување на прекувремена работа при појава на непредвидени работни обврски,
  • заштита на животната средина со употреба на помалку хартиени документи.

Модулот Time & Space Approval Workflow овозможува едноставен тек на одобрување на различните работни процеси како што се:

  • целодневни отсуства (годишен одмор, службени патувања, итн),
  • краткотрајни отсуства во текот на работниот ден со ограничен временски период (деловни состаноци, приватни отсуства),
  • прекувремена работа,
  • одобренија за период,
  • други активности (рачно внесување на настани, корекција на салдото на часови, итн.).
Испрати до пријател  
Верзија за печатење  

 

Подрачја на примена  l  Решенија  l  За корисници  l  За нас  l  Контакт